bailey button triplet ugg boots Bitesize TGAU Hanes

baby ugg shoes Bitesize TGAU Hanes

UDA a’r Rhyfel Oer yn y byd ehangach

Beth achosodd argyfwng taflegrau Cuba?

Ym 1959 cipiodd Fidel Castro, gwladgarwr adain chwith, ber yn Cuba (ynys dim ond 90 milltir oddi ar arfordir Florida). Cyn i Castro ddod i rym roedd y llywodraeth dan arweiniad y Cyrnol Batista wedi bod yn unbennaeth(dictatorship) milwrol adain dde, ond roedd gan yr Americanwyr lawer o fuddiannau busnes yn Cuba.

Pan ddaeth Castro i rym roedd am wladoli, sef cael llywodraeth ei wlad i redeg y cwmnau Americanaidd oedd yn Cuba. Ymateb yr Americanwyr oedd rhoi’r gorau i bob cymorth i Cuba, a pheidio mewnforio siwgr o Cuba.

Yr unig wlad oedd yn fodlon prynu siwgr Cuba oedd UGSS. Gwnaeth Cuba ac UGSS gytundeb ym 1960 fod Rwsia yn prynu siwgr o Cuba, ac yn gwerthu olew i Cuba.

Datganodd Castro fod Cuba yn wlad Gomiwnyddol.

Roedd UDA yn credu bod Fidel Castro yn adeiladu safleoedd ar gyfer taflegrau niwclear UGSS yn Cuba. Ym mis Hydref 1962 tynnodd un o awyrennau ysbo U 2 America luniau o’r safleoedd, a sylweddoli y byddai’n bosib i’r taflegrau hyn gyrraedd pob dinas fawr yn UDA.

Cafodd y cartn yma ei gyhoeddi yn y ‘Daily Mail’ ar 29 Hydref 1962. Y pennawd oedd: OK Mr President,
bailey button triplet ugg boots Bitesize TGAU Hanes
let’s talk’. Roedd neges y cartn yn glir roedd y byd wedi osgoi rhyfel niwclear, ond roedd hi’n amser bod yn rhesymol.

Pwysigrwydd argyfwng taflegrau Cuba

Cafodd Arlywydd Kennedy a Khrushchev, arweinydd UGSS, eu cyhuddo o gymryd risg difrifol ond cafodd y ddau hefyd eu canmol am osgoi rhyfel.

Cafodd Khrushchev ei ganmol gan y Gorllewin am fod yn ddoeth ond fe wnaeth Tsieina ei feirniadu am fod yn wan.

Gwellodd y berthynas rhwng y ddwy ochr cafodd llinell ffn frys ei sefydlu rhwng y T Gwyn yn Washington a’r Kremlin yn Moscow. Y bwriad oedd y dylai’r ddwy ochr drafod pe bai problemau. Cafodd Indo Tsieina ei rhannu’n bedair gwladwriaeth: Cambodia, Laos, Gogledd Viet Nam a De Viet Nam. Roedd Ho Chi Minh yn arwain Gogledd Viet Nam ac roedd De Viet Nam dan arweiniad Ngo Dinh Diem, oedd yn llywodraeth wrth Gomiwnyddol.

Roedd Ho Chi Minh eisiau gweld Viet Nam gyfan yn Gomiwnyddol.

Mae’r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy’n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru’r porwr os gwelwch yn dda,
bailey button triplet ugg boots Bitesize TGAU Hanes
neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw’n bosib i chi wneud hynny.